Book Club

Номын клуб Тав, зургаан хүн нийлээд нэгнийхээ сонгосон номыг тодорхой хугацаанд уншин, хэлэлцэж, санаа оноогоо чөлөөтэй солилцож болдог. Ингэснээр ном унших сонирхолтой хүмүүс нэг нэгэнтэй нийгэмшин бусдаас суралцаж, бусдын санаа бодлыг сонсон, харамгүй хэлэлцэн ярилцдаг. Цуглахдаа хариуцсан нэг нь хүнс бэлдэх, цай уух, тухтай суух зэрэг бусаддаа хүндэтгэл үзүүлдэг. Дунд сургуулиудад ч бас ийм байж болно. Continue reading Book Club

Community Center

Нийтийн төв Бараг л улаан булан гэж бодохоор гэхдээ Америкт ч, Японд ч хөл хөдөлгөөн багатай. Энд юу болох вэ гэхээр хэсэг бүлэг хүмүүс цуглаад арга хэмжээ зохиох бол эндээ цуглардаг. Баярын үеэр нутгийн иргэд гар урлалаа худалдах, хоол хийх, лекц сургалт зохион явуулах, нутгийнхан хуралдах, юу хийх, ямар үйл ажиллагаа хэзээ болох зэргийг хэлэлцдэг. Үүний хуанлиг хэвлэн олны хүртээл болгодог. Японд бол хүн ам, … Continue reading Community Center