Japanese Elementary School

Япон улсын Бага Сургууль Grades: Япон улсын бага сургууль мөн анги дэвших бүрдээ өөр өөр багштай. 2-р ангид хичээл заадаг багш 2-р ангид л хичээл заана. Багш чөлөө авах үед 1-6р ангийн ямар ч багш оронд нь хичээл зааж болно. Хэл (language), дуу хөгжим (music), тоо (arithmetic), хүн ба байгаль орчин (life science/seikatsu), зураг (art) гэх хичээлүүд орно. Биеийн тамир (sports), англи хэл (English) эрүүл … Continue reading Japanese Elementary School

Elementary School in USA

Америкийн Нэгдсэн улсын Бага Сургууль Бага сургуулийн элсэлтийг эцэг эхчүүд өөрсдөө, сайтар судлах хэрэгтэй болдог. Хүүхэд хэзээ сургуульд орох талаар сургуулийн захирал болон ажилтантай утсаар, имэйлээр харилцан мэдэж авах боломжтой. Хүүхдэд ээлтэй сургуулийг хэрхэн бүрдүүлснийг харан энэхүү дүгнэлтэд хүрлээ. Хамгийн ихээр анхаарал татсан зүйл бол хүүхдийн ангийн багш (homeroom teacher) жил ирэх бүр өөр өөр байдаг юм. Анги дэвших бүрдээ өөр өөр багштай. Жишээлбэл: 1 … Continue reading Elementary School in USA