Book Club

Номын клуб

Тав, зургаан хүн нийлээд нэгнийхээ сонгосон номыг тодорхой хугацаанд уншин, хэлэлцэж, санаа оноогоо чөлөөтэй солилцож болдог. Ингэснээр ном унших сонирхолтой хүмүүс нэг нэгэнтэй нийгэмшин бусдаас суралцаж, бусдын санаа бодлыг сонсон, харамгүй хэлэлцэн ярилцдаг. Цуглахдаа хариуцсан нэг нь хүнс бэлдэх, цай уух, тухтай суух зэрэг бусаддаа хүндэтгэл үзүүлдэг. Дунд сургуулиудад ч бас ийм байж болно.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.