Community Center

Нийтийн төв

Бараг л улаан булан гэж бодохоор гэхдээ Америкт ч, Японд ч хөл хөдөлгөөн багатай. Энд юу болох вэ гэхээр хэсэг бүлэг хүмүүс цуглаад арга хэмжээ зохиох бол эндээ цуглардаг. Баярын үеэр нутгийн иргэд гар урлалаа худалдах, хоол хийх, лекц сургалт зохион явуулах, нутгийнхан хуралдах, юу хийх, ямар үйл ажиллагаа хэзээ болох зэргийг хэлэлцдэг. Үүний хуанлиг хэвлэн олны хүртээл болгодог.

Японд бол хүн ам, гадны ажилчид ихтэй тул япон хэлний хичээл үнэ төлбөргүй заадаг. Сайн дурын мэргэжилтнүүд хотод, хөдөө орон нутагт байгаа гадаадын иргэдэд япон хэлний хичээл зааж, аялалд авч явж, тухайн гадаад иргэдийн соёлоос нь суралцдаг юм байна. Мэдээж цаг, хуваарь, төлөвлөгөөтэй сайтар бэлдсэн байдаг. Хичээлүүд албан ёсны мэт оноосон өдөр, цагтай тул гадны иргэдэд нутгийн япон иргэдээс сурах завшаан олддог. Япон соёлыг мөн ийнхүү сурталчилдаг байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.