Walking Group

Алхалтын баг in Japan

Японы сургуулийн хүүхдүүдийн Алхалтын баг бол өглөө гэрээс сургуульдаа хүрэх, өдөр сургуулиас гэртээ хүрэх баг юм. Сургуулиас хүүхдүүдийн гэрийн хаягаар хаана хаана амьдардаг аль замаар явах зэрэг тодорхой зааж өгнө. Хүүхдүүд 1-6р ангийн сурагчид алхах группийн ахлагчаа даган алхана. Алхах үедээ хий хоосон ярьж болохгүй, сургуульдаа аюулгүй хүрэх, буцахын тулд. Хөдөө ер нь бид ч бас иймэрхүү л аргаар гэр рүүгээ алхдаг шүү дээ.

Сургуулиас эцэг эх, асран хамгаалагчид хүүхэд хэрхэн гэрээ олох, төөрөх, ямар нэгэн танихгүй хүнтэй ярихгүй байх гэрийн орчмын газрын зураг хүртэл зуруулж хаяг гудамжийн дугаар зэргийг 1р ангийн хүүхэд гэлтгүй зааж сургахыг зөвлөдөг. Хүүхэдтэйгээ хамт гарцаар гарах, хэрхэн замын тэмдэг унших зэрэг сургалтыг ч хийж болно. Хүүхдүүд нэг нэгэндээ итгэх, өөрийн амьдарч байгаа газраа сэтгэл амгалан орших зэрэг давуу талтай.

Хөршүүд  ч энүүгээр хүүхдүүд хичээлдээ явдаг гэж мэддэг, хүүхдийг аюулгүй орчинд байгаа гэдэгт бат итгэлтэй байдаг.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.